Europese Unie

Duurzame ontwikkeling werd reeds in 1997 vastgelegd als een overkoepelende doelstelling in het Verdrag van Amsterdam. Economische groei, sociale cohesie en milieubescherming gaan hierbij hand in hand en ondersteunen elkaar om hetzelfde doel te bereiken: voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van komende generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Naar aanleiding van de Agenda-2030 over Duurzame Ontwikkeling kondigde de EU reeds haar voornemen aan om dit volledig te ondersteunen, zowel binnen haar intern als extern beleid. Op deze manier wil de EU haar rol in de mondiale solidariteit bevestigen.